Home > Cookiebeleid

Cookiebeleid

Gebruik van cookies

Wat is een cookie?

Een ‘cookie’ verwijst naar een tekstbestand dat kan worden opgeslagen in een specifieke ruimte op uw computer, uw smartphone of elke andere informaticadrager wanneer u een website bezoekt.

Onder voorbehoud van uw keuzes worden de cookies door de bezochte website gebruikt om informatie naar uw browser te sturen en deze browser in staat te stellen informatie terug te sturen naar de bezochte website.

Zo kan de verzender aan de hand van de cookies informatie over uw browservoorkeuren opslaan gedurende de geldigheidsperiode of registratieperiode van de cookie.

Hoelang worden cookies bewaard?

De informatie die wij verzamelen, zal niet langer dan 13 maanden bewaard worden, tenzij u anders overeenkomt. Daarna worden ze definitief gewist.

Waarom gebruikt deze website cookies?

Onze site gebruikt twee categorieën van cookies, die elk verschillende functies vervullen:

  • Cookies vereist voor technische doeleinden
  • Cookies om het aantal bezoekers te meten

1. Cookies vereist voor technische doeleinden
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website.

2. Cookies om het aantal bezoekers te meten
Deze cookies zijn bedoeld om de bezoekersaantallen te meten en statistieken op te stellen over het aantal bezoeken aan onze site, de verschillende rubrieken en het gebruik van de aangeboden diensten door elke rubriek.

Wie gebruikt de cookies?

De informatie die brandweer.brussels inzamelt via de cookies wordt enkel gebruikt voor zijn eigen behoeften en die van zijn aangesloten bedrijven. Deze informatie wordt niet meegedeeld buiten brandweer.brussel, met inbegrip van de instelling DBDMH.

Hoe cookies beheren?

Voorafgaande toestemming om cookies op te slaan

Wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met de opslag van cookies voor deze website, zodra:
U ons cookiebeleid hebt aanvaard door te klikken op het informatievenster op de startpagina van onze website.
U verder hebt gesurft op onze website of u hebt geklikt op een onderdeel van de website (afbeelding, link ... ).
U uw internetbrowser hebt ingesteld om in te stemmen met de verwerking van cookies.

Uw toestemming is geldig voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf het moment dat de cookies voor het eerst op uw eindterminal worden opgeslagen. Na het verstrijken van deze termijn wordt uw toestemming voor het gebruik van deze cookies opnieuw gevraagd.

2022 © BRANDWEER BRUSSEL

Go to top